Sunday, January 23, 2011

F 5 1967 del två

Flygvapnet behövde en ersättare till Sk 50 och då tittade man på MFI 9 B som alternativ men valet föll på Sk 61.

Kontrollflygning av en Sk 61:a över skottland innan leveransen till F 5.