Tuesday, April 7, 2009

S 35 945

S 35945 kom i tjänst 1968-03-28 som Kalle 45 efter F 11 nedläggning till Fc på Malmslätt.
I dag står hon som dragplåster på Autoseum. Undrar om Tp 792 kommer dit också?