Saturday, June 23, 2007

Rundvandring på F9 området
Piper cub.
Sk16.
Ingången till nya berget.
Nu var rundvandringen slut på gamla F9-området.
Roy säljer böcker.
Ingång till gamla berget.
Christer ochHans
1.divisionens flygtjänstbyggnad.
Röda byggnaden är fd Instruktionsverkstaden.

2.divisionens/kompaniets förläggning i ständigt förfall.(3.divisionens/kompaniets revs redan i mitten av 1990-talet.)
Den vita byggnaden till vänster är marketenteriet med värnpliktmäss tv och underbefälsmäss th och på övervåningen. Till höger därom matsalen.Den utbyggda flygeln th utgjorde matsal för underbefäl, fältflygare och civilanställd personal.Där bakom skymtar taket till"pigholken" d v s bostäder och övernattningsrum för de kvinnliga ekonomibiträdena.
Fd skolbyggnad.
Utanför mässen.

Inne på officersmässen.
Vägen upp till kanslihöjden.
Besökare på väg in i officersmässen.
Officermässen i bakgrunden.
Del av kanslihuset.
Tl-tornet.

Dammen på kanslihöjden som anlades med hjälp av värnpliktiga vapenvägrare i mitten av 1940-talet.
F9 Kassaavdelning (avd 10) byggnad på kanslihöjden.Det stora gigantiska kassaskåpet står fortfarande kvar! Stigen till vänster(suckarnas gång) leder ner till 4.kompaniet.
Gamla 4.kompaniets gård med de nybyggda och renoverade barackerna för VKV och 2.Hkp-divisionens verksamhet.


Minnesstenen som tillkom på överste Åhmanssons initiativ år 1952. Senare kompletterad med minnesmärken för Västra värnpliktskontoret och Marinens helikopterverksamhet.

Flygverkstaden (avd 6) som färdigställdes 1942. Senare användes av 2.Hkp-divisionen som hangar för Hkp 4 Vertol och verkstad.
Samling vid vakten.