Sunday, September 12, 2010

Fält 81 i nutid och dåtid

Lite bilder som är tagna i april 2010.Bakre uppställningsplats nr 2.

Skyddsrum för flygförare bakom uppställningsplats 2 och 3.

Tp platta.

Fd Bastroppens exp.


Fd Ladvärn.Helge 4.

Samma plats som Hkp 6 bilden är tagen.

Sk 61 taxar förbi.

Hkp 6 vid Framom.

Hkp 4 från Marinen.

Hkp 3 vid Tp -plattan.