Saturday, April 24, 2010

Sövde fältet nutid och dåtid

En Bunker som ligger vid Lv ställningen på Sövde.
Ovan Lv ställning.

Flygplans värn från kriget.

Baracklägret på sövde fältet.


En J 20 på Sövdefältet under kriget.
Baracklägret på sövdefältet under kriget.