Friday, February 5, 2010

Fältflygare i svenska Flygvapnet


Få exemplar kvar (Liten upplaga).

År 2009 utkom två riktiga bra böcker som beskrev "Fältflygare epoken"!

Jag har pratat med fem Fd. fältlygare och hur deras flygande utvecklades efter "Livet i Fv" .

2 blev "Skeppare på" SAS

1 Blev "Skeppare på Linjeflyg"

2 st fortsatte i "Vapnet" och slutade som Kaptener.

Olle slutade som "skeppare" på Sas som 767 kapten efter 33-år på Sas.

Olle Tillhörde Ef 601, gick även vidare på Försvarets läroverk och tillhörde klass N 2c

Officersutbildning som han hoppade av 10-Jan 1966 återgick som "Fältis" på F6.

12 september 1966 började Olle på SAS

Följande flygplanstyper har Olle flygit i SAS

SE 210

Dc 9

Dc 10

B 767


Gert Jönelid i en J 34:a som han hade hämtat hem från England 1957.


Gert var erbjuden Officersutbildning men tackade nej!


Gert började på Linjeflyg efter kontraktstiden i Fv .


Följande flygplanstyper har Gert flygit i det civila


Dc 3


Cv 440


F-28


B 737 i linjeflyg och SAS framtill pensioneringen.


Ordförande för flygande veteran och flög Dc 3:an "Daisy" igen framtill våren 2009.
http://www.flygandeveteraner.se/Gert i Daisy 2008 på Bromma.


Roy och Gert utanför Fd 3:e Division 2008.
Roy och Gert tillhörde Ef 52.


Föfs 1952 på F 2 (Obsevera guldvingen på svarta tavlan).

Roy klev av Fv 1966 som Lt och divchef för L-blå.


Sista flygningen för Roy 1/9 1993

Följande flygplanstyper har Roy flygit.

CV-440

Dc-9

Dc-10

Md 80-90

Dom två "fältisarna"

Som blev Kn i Fv ville vara anonyma.