Friday, May 29, 2009

Fredag kväll på Hässlö

Roy Fröjdh säljer i morgon sin bok Guldvingen 2 i CVV-Hangaren (Finns nu bara 250 x kvar av upplagan så passa på att köpa ditt x).
Sk 61

Sk 28 C


J 29


J 32 B


Tp 83


Sk 16 B


Jak 52