Saturday, December 6, 2008

Ränneslätt 1913


Fick en tavla som min Farfarsbroder hade fotograferat 1913 på Ränneslätt.
Sixten gjorde vpl på Flygkompaniet 1922 som mekaniker så jag fick även boken som beskriver Thulinsflygmotor som användes på mek utb.