Wednesday, March 19, 2008

Fv-Fräd


" Subvenimus"= Vi kommer till undsättning.

Nya märket.
Hkp 2 användes på F 4, F 6 ,F 7 .
Hkp 3 avändes av följande flottiljer: F 1,F4,F 8,F 9,F 10, F 16, F17, F 21.
Hkp 4 användes av följande flottiljer: F 8,F 15, F17, F 21.
Hkp 10 används/ användes av följande flottiljer: F 4,F 7,F15,F 16,F 17, F21.

För mer info: