Monday, March 24, 2008

E 1 (ÖB:s klubba)

E 1 kallades även ÖB:s klubba.
Attackeskadern
F 6 attack
F 7 attack
F 15 attack
F 17 attack
Staben var placerad i Göteborg.
Första flygeskadern avvecklades 1995.