Tuesday, April 17, 2007

Bulltofta 2006

Bild från Arbetsplats Cockpit tagen av Roy.


Fd hangar som Svensk flygtjänst använde.
Till höger fd radarn fd TSA-Hangaren.
Fd terminalbyggnad!