Sunday, September 21, 2008

SAAB 32 Lansen

Saab tog fram fyra provflygplan,Tillverkningen av 32-1 började hösten 1950. 1952 började man markkörning,3 november 1952 gjorde Bengt Olow som var provflygare på Saab den första 32 flygningen.
Tillverkningslinjen på Saab.


1:a förband som fick A 32 Lansen var F 17 och det skedde 1956.
F 7 var det andra förbandet som fick A32 Lansen. 1957 fick F 14 A32 Lansen.F 6 fick sina 32:or mars 1957

F 15 tog över 32:orna från F 14 1960. Här är prototypen för S 32 som är en A 32 och första provflygningen skedde med 26 mars 1957 med provflygare Ceylon Utterborn.

J 32 B (Jaktlansen) 120 st levererades till Fv.
Förare och Navigatör som var teamet i Lansen.Navigatörens arbetsplats.


Första förbandet som fick J 32 B var 1:a div F 12 år 1958

Våren 1959 fick 2.a div F 12 J32.

1960 fick 3:e div F 12 J 32 men ombaserades till F 21 och blev Urban blå.
1:a div på F 1 fick 32 B 1 maj 1960.

Adam Blå fick sina 32:or 1960

3.e div F 1.

Urban blå fick sina J 32 B 1 oktober 1961.

F 4 Frösön fick J 32 B 1966


3 st 32:or från F 4.


Målflyg.

Målflygdivision använde J 32 som stör och måldragare fram till 1997.

A 32 Lansen som Swedish Air Foce Historic Flight har renoverat till flygbart skick.
Jag sponsrade projektet med två dekaler som behövdes(Blekinge vapen) foto: Henrik Bergman
J 32 Lansen David 06.

J 32 Lansen Cesar 23 .

Totalt har man 3 st J 32 och 1 st A 32 Lansen.